Tonik Hati (Liver Tonic) Al-Jabbar

Friday, March 26, 2010

Sutra At Anaheim Convention Center, CA, California

Tropical Bioessence Sdn Telah menyertai Pameran NATURAL PRODUCT EXPO WEST 
Yang di adakan di Anaheim Convention Center, CA, California
Ini adalah dalam usaha untuk mengetengahkan produk herba dari alam semulajadi yang dihasilkan oleh anak tempatan kite ke pasaran antarabangsa

Ini akan membawa kejayaan yang lebih besar apabila produk keluaran tempatan mampu menembusi pasaran antarabangsa dan setanding dengan produk-produk keluaran negara luar.

Anahiem Cenvention Centre (Tempat Pameran diadakan)

Wakil Eksekutif Tropical Bioessence 
Cik Haryati Ithnin & En. Khairil Bin Said (CEO TBE)

Booth Tropical Bioessence 

Company dari Malaysia yang turut menyertai Pameran

No comments:

Post a Comment